BÖCKER

 
MODERN KALLIGRAFI, 2012 ICA-förlaget 

Under 2011 startade jag tillsammans med fotograf och formgivare Sara Alinder, www.alinderdesign.se, projektet att ta fram en kalligrafibok för ICA-förlaget. Det har varit en rolig, spännande resa att skapa en bok inom vissa ramar men ändå med stor frihet.
 
 
 
HÄSTENS LÄKANDE KRAFT , 2009 Kikkuli förlag

bild hästen
Sedan 2001 har jag arbetat extra som assistent till Pia Tillberg, Stiftelsen Hippocampus, www.stiftelsenhippocampus.se.
Mina uppgifter är att ta hand om hästen, hjälpa ryttaren efter behov både med sysslorna i stallet och under ridningen. Jag funderade länge på hur jag skulle förmedla det jag upplevde mellan hästarna och de människor som av olika skäl deltar i Pias verksamhet. Till slut bestämde jag mig för att ge mig på en nytt uttryck i form av att skriva. Boken handlar om nio människors liv, fragment av deras livsöden alla med den gemensamma nämnaren hästen.

Boken kan du beställa på förlaget www.kikkuli.com

bild böcker
Foto: Sara Alinder, från boken MODERN KALLIGRAFI