LITE HISTORIK

”Redan som barn intresserade jag mig för bokstäver och
handstilar. Morfar skrev fint, darrigt och väldigt sakta.
Mormors handstil hade vackra krokar, den var kraftigt
framåtlutad och lika energisk som hon själv var. Min
faster skrev mycket speciellt, ingen kunde ta miste på
hennes handstil, inte heller att hon och min pappa var
syskon. Deras stilar var mycket lika, men pappas var
betydligt slarvigare. Mamma skrev vackert – hennes
bokstäver blommade.
När jag var sju år dog min farfar, han hade fem
färgbutiker: Skoghs färghandel. På farfars vind fanns
skatter från färghandeln: massor av bokstavsgnuggisar
och böcker om hur man gjorde skyltar och
reklamannonser.” från boken Modern kalligrafi


Så blev bokstavsintresset en del av mig från tidig ålder.

Efter många varierande kalligrafiuppdrag som självlärd, så hamnade jag på Roehamton Institute i London en höst för länge sedan. Här utbildades jag av Englands skickligaste kalligrafer. Kunskapen därifrån finns lagrat i ett inre skåp som jag plockar ifrån när det behagar.
Mina år som verksam kalligraf har periodvis varit slingriga men drivkraften har varit det fria uttrycket. Det bildspråk jag skapat mig under åren är ett resultat av en ibland alltför envis vilja.

Kalligrafi skapas utifrån varje individ, byggt av kunskap, erfarenhet och färgat av sitt eget innersta. Det är ett komplext uttryck med många komponenter inom ett enormt spektrum av tekniskt kunnande och konstnärligt uttryck som ger möjligheten till livslångt lärande och utveckling.
Det tilltalar mig.

Cecilia Skogh

bild Cecilia
FOTO: SARA ALINDER