Att gå på lina

Handlar om hur det är att leva med Autism och IF. 

Mimi är 21 år, hon kan inte skriva själv men tycker det är bra att jag berättar ur hennes perspektiv hur det är att leva med autism. 

Jag kommer även att berätta om mina egna upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar. Både i dåtid, nutid och framtidsvisioner. 

 Häng med du som vill!